Autisme en sensomotorische integratie

- Homepage - - Wat is S.I. - - Autisme en S.I. - - Wat is een S.I.-stoornis - - Wat is S.I.-therapie - - Eigen ervaring - - Links - - Contact -

Als je zintuigelijke wereld anders is dan die van anderen……….

Wat nou als je wereld geregeerd word door zintuigen die anders werken? Als je je zintuigelijke wereld anders waarneemt dan je omgeving?

Ik ben een van die mensen met autisme bij wie dat het geval is. Mijn naam is Janneke (1979) en ik heb naast autisme ook een ernstige sensorische informatieverwerkingsstoornis. Iets wat mijn leven erg beïnvloed.

Maar wat hebben autisme en zintuigelijke informatieverwerking eigenlijk met elkaar te maken? Welke problemen en kenmerken kun je bij iemand aantreffen die problemen op dit gebied heeft? Daarover gaat deze website. Ik ben deze site begonnen omdat ik zelf, toen ik op zoek was naar informatie over sensorische informatieverwerking en autisme, nauwelijks Nederlandstalige sites vond.

Naast deze website heb ik ook een blog en ben ik te vinden op twitter  .

Lezingen.

Op aanvraag geef ik lezingen over autisme en wat het betekent om autisme te hebben. Hierbij is elk onderwerp mogelijk. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via de contactpagina.